Kurs i digitalt bevarande av arkiven

1 oktober 2019 gick vi på introduktionskurs i digitalt bevarande av arkiven som hölls av Arkiv Sörmland.