Styrelsemötet för Reumatikerdistriktet Sörmland, den 27/10 i Nyköping ställs in och skjuts på framtiden på grund av rådande omständigheter.