REUMATIKERDISTRIKTET SÖRMLAND

Äntligen har vi haft vårt årsmöte för 2020. Onsdag den 27/5 hade Reumatikerdistriktet ett telefonkonferensmöte med Gunilla Göran från förbundet som mötesordförande.
Det var drygt 30-talet ledamöter och övriga som deltog i mötet som gick fantastiskt bra. Så skönt att det äntligen är avklarat och en ny styrelse kan börja jobba.